Navigering:

Logo

Svenska Kyrkans Unga OBS - Oxies Blå Soffor

Hör till
Under pandemin har vi endast Ungdomsgrupp varje torsdag med engångsförpackad fika :-)
Annars har vi Ungdomsgrupp varje torsdag, varannan vecka tillsammans med Bibelgrupp.
Torsdagar eftermiddagar har vi konfirmander som avslutar sin gång med kvällsmässan. Varje tisdag eftermiddag och kväll har vi lillkör, barnkör och kör för unga samt babyrytmik.

Kontaktinformation

Adresser
Kontaktpersoner
Namn
Funktion
Våra aktiviteter
Tillfälle
Aktivitet
Plats
Datum