Navigering:

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga!

Vill du bli medlem i Svenska Kyrkans Unga? Då står du bakom följande:

Vår idé:
Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Vårt syfte:
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 

Du bekräftar detta genom att klicka på ''Ja-knappen'' nedan. På nästa sida kommer du att få ange namn, personnummer, adress och e-postadress. Dessa uppgifter kommer att lagras i Svenska Kyrkans Ungas register.