Navigering:

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga!

Vill du bli medlem i Svenska Kyrkans Unga? Det enda du behöver göra är att ställa dig bakom vår idé och vårt syfte, samt att läsa informationen här nedan om vår personuppgiftshantering. Du bekräftar detta genom att klicka på ''Ja-knappen'' nedan. På nästa sida kommer du att få ange namn, personnummer och adress. Det är också en fördel om du anger telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter kommer att lagras i Svenska Kyrkans Ungas register.


Du står bakom följande:

Vår idé:
Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

 

Vårt syfte:
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

 


Du läser detta:

Vi bryr oss om dina personuppgifter

Svenska Kyrkans Unga bryr sig om dina rättigheter och din integritet. Det betyder att Svenska Kyrkans Unga hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning General Data Protection Regulation, (GDPR). Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse är ytterst ansvarig för behandlingen av personuppgifter i vårt medlemsregister, Medlemssidorna. Vi vill att du som medlem vet varför och hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi att du läser den här texten och godkänner informationen.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och fotografier. När du blir medlem i Svenska Kyrkans Unga samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra ditt medlemskap. Det är uppgifter om namn, födelsedatum, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, medlemsnummer, lokalavdelning och distrikt. När du anmäler dig till ett av våra arrangemang som administreras på Medlemssidorna samlar vi också in uppgifter om det, till exempel specialkost.

Svenska Kyrkans Unga använder till exempel dina personuppgifter för att kunna ta kontakt med dig om ditt medlemskap, skicka ut information och hantera din eventuella närvaro på våra arrangemang. Svenska Kyrkans Unga använder ytterst sällan dina personuppgifter i marknadsföringssammanhang. Meddelande via e-post, SMS och postadress används främst i informations- eller medlemsvärvningssyfte. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att vi ska kunna följa lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Om du blir medlem genom att fylla i en medlemsblankett eller anmäler dig till ett arrangemang via någon annan blir följden att den personen registrerar personuppgifter om dig. Personer som har möjlighet att registrera och hantera andras personuppgifter på administratörssidan av Medlemssidorna har en viktig roll och är medvetna om sin ställning. Dina uppgifter på medlemsblanketten måste sparas i tre år då det räknas som ditt godkännande till medlemskap.

Ibland delar vi uppgifter med andra företag/organisationer vi samarbetar med. Vi ingår avtal för att säkerställa att dessa behandlar uppgifter i enlighet med lagen. I samband med arrangemang kan vi dela personuppgifter för att din tillvaro på arrangemanget ska bli så bra som möjligt, till exempel specialkostlistor till matleverantörer och förläggningslistor till brandförsvaret. Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten kring dina uppgifter vid all sådan hantering. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter vidare till andra leverantörer som vi inte samarbetar med (så kallade tredje part).

Svenska Kyrkans Unga sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att fullgöra ditt medlemskap.
Uppgifterna på Medlemssidorna sparas i upp till tre år efter att ditt medlemskap har upphört. Anonymisering av inaktuella personuppgifter sker per kalenderår. Samma personuppgift kan lagras på olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har raderats ur ett system där den inte längre är nödvändig, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av ditt godkännande eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Svenska Kyrkans Unga utvärderar löpande riskerna med vår personuppgiftsbehandling och gör nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar vår personal i dataskyddsfrågor och informerar registeransvariga och förtroendevalda som har tillgång till personuppgifter på Medlemssidorna. Svenska Kyrkans Unga har ett dataskyddsombud. Har ni frågor om hur vi arbetar med personuppgifter och integritet på nätet – kontakta dataskyddsombudet via e-post på dataskydd@svenskakyrkansunga.se eller via telefon på 018-640 649.

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål. Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta. Skriv ett mejl till dataskydd@svenskakyrkansunga.se så får du mer information om hur du gör. Den som anser att en organisation bryter mot integritetslagstiftningen (GDPR) kan vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer på www.imy.se.    

 


Genom att klicka på Ja-knappen nedan ställer du dig bakom Svenska Kyrkans Ungas idé och bekräftar att du har läst "Vi bryr oss om dina personuppgifter" ovan.