Navigering:

Logo

Svenska Kyrkans Unga i Skillingaryd

Hör till
Ungdomsgrupp från åk 7 onsdag ojämna veckor, 18:30 i församlingshemmet Skillingaryd.
Barnkören i Skillingaryd tisdagar.
Free Team F-6 på Tallnäs.
Junisarna F-5 i Åker.
Småfolket (föräldra/barn) i Skillingaryd torsdagar
LägerKonfa 4 söndagar, 8 eftermiddagar + tre läger
Unga Ledare förberedelseträffar + 6 läger per år

Kontaktinformation

Tel
0370-73353
Mobil
0725443353
Adresser
Kontaktpersoner
Namn
Funktion
Våra aktiviteter
Tillfälle
Aktivitet
Plats
Datum