Navigering:

Logo

Svenska Kyrkans Unga Sala-Norrby-Möklinta

Hör till
SKU Sala har både barn- och ungdomsverksamhet i församlingens lokaler.

Svenska Kyrkans Ungas idé:
Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf:
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Kontaktinformation

Tel
0224675447
Mobil
0736655447
Adresser
Kontaktpersoner
Namn
Funktion
Våra aktiviteter
Tillfälle
Aktivitet
Plats
Datum