Navigering:

Logo

Svenska Kyrkans Unga i S:t Hans

Hör till
Kyrkporten - en grupp för dig
mellan 20 och 35 år där vi
tillsammans, och med inbjudna gäster, får samtala om tro, livet och aktuella frågor på ett öppet och kravlöst sätt.
Vi träffas i Sankt Hans kyrka tisdagar udda veckor kl 18-20. Vi deltar i mässan kl 19:30.

Kontaktperson:
Ylva Bolin, 070-2034878
ylva.bolin@gmail.com

Kontaktinformation

Tel
070-2034878
Adresser
Kontaktpersoner
Namn
Funktion
Våra aktiviteter
Tillfälle
Aktivitet
Plats
Datum