Navigering:

Logo

Svenska Kyrkans Unga i Perstorp o Oderljunga (Vilande)

Hör till
Lokalavdelningen är för tillfället vilande och har därför ingen verksamhet. Det går inte att vara medlem i en vilande lokalavdelning. Vill du starta upp lokalavdelningen igen, kontakta Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli tel 018-640 646.

Kontaktinformation

Adresser
Kontaktpersoner
Namn
Funktion
Våra aktiviteter
Tillfälle
Aktivitet
Plats
Datum