Navigering:

Logo

Svenska Kyrkans Unga i Mora

Hör till
Svenska Kyrkans Unga i Mora - SKUM är en ideell förening, av, med och för ungdomar inom Svenska kyrkan.

SKUM bildades 1993, av 2 tidigare föreningar, Ansgars och Kyrkans Ungdom. I Mora har vi ett nära och tätt samarbete med församlingen. SKUM:s verksamhet riktar sig i första hand till ungdomar i åldern 15-20 år.

SKUM samverkar med församlingens körer och jobbar med unga gudstjänster. Bland annat Helgmålsbön med inspiration från Taizé.
SKUM finns med som unga ledare i församlingens konfirmandverksamhet.
Vi engagerar oss i ACT, och har ett nära samarbete med kulturskola och kommunala fritidsverksamheten. Läger, event och olika evenemang är lika självklara som lugna hemmakvällar, film, spel, musik och matlagning. Kort sagt en förening där vi gör allt, tillsammans.

Kontaktinformation

Tel
0250-552983
Adresser
Kontaktpersoner
Namn
Funktion
Våra aktiviteter
Tillfälle
Aktivitet
Plats
Datum