Navigering:

Logo

Svenska Kyrkans Unga i Mora

Hör till
Svenska Kyrkans Unga i Mora (SKUM) är en ideell förening, av, med och för ungdomar inom Svenska kyrkan.

SKUM bildades 1993, av 2 tidigare föreningar, Ansgars och Kyrkans Ungdom. I Mora har vi ett nära och tätt samarbete med församlingen. SKUM:s verksamhet riktar sig i första hand till ungdomar i åldern 15-20 år.

SKUM samverkar också med församlingens musiker och jobbar med unga gudstjänster.
SKUM:s kanske viktigaste arbete är som konfirmandassistenter i församlingens konfirmandverksamhet.

Kontaktinformation

Adresser
Kontaktpersoner
Namn
Funktion
Våra aktiviteter
Tillfälle
Aktivitet
Plats
Datum