Navigering:

Logo

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stifts Gemensamma Alternativ

Hör till
Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stifts gemensamma alternativ (SKUGGA) är en lokalavdelning i första hand för de som inte har någon lokalavdelning i sin hemförsamling. Vi har inga egna aktiviteter, men deltar i distriktets arrangemang. Alla är välkomna som medlemmar!

Kontaktinformation

Tel
031-771 30 45
Adresser
Kontaktpersoner
Namn
Funktion
Våra aktiviteter
Tillfälle
Aktivitet
Plats
Datum