Navigering:

Logo

Svenska Kyrkans Unga i Vimmerby Pastorat, SKUVP

Hör till
Vimmerby pastorat erbjuder en rad grupper för barn, familjer och ungdomar i följande församlingar:
Frödinge, Pelarne, Rumskulla, Storebro och Vimmerby. Se hemsidan för aktuell info.
www.svenskakyrkan.se/vimmerby-pastorat/barn-och-unga

Kontaktinformation

Adresser
Kontaktpersoner
Namn
Funktion
Våra aktiviteter
Tillfälle
Aktivitet
Plats
Datum