Navigering:

Logo

Svenska Kyrkans Unga Bodarne

Hör till
https://www.svenskakyrkan.se/bodarne/sku
Lokalavdelningen för Bodarne pastorat, d.v.s. Svenska kyrkan i Hasselfors, Laxå, Finnerödja, Tived och skogarna däremellan. Vi har grupper för åldrarna 0-18 (och äldre) som träffas på veckorna och åker ofta på läger.
2017 slog vi ihop Svenska Kyrkans Unga Ramundeboda och SKUFF till vår nuvarande lokalavdelning.
Adresser
Kontaktpersoner
Namn
Funktion
Våra aktiviteter
Tillfälle
Aktivitet
Plats
Datum