Navigering:

Logo

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Ungas idé:
Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf:
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Mer info: www.svenskakyrkansunga.se

Kontaktinformation

Tel
018-640 640
Adresser
Kontaktpersoner
Namn
Funktion
Underliggande organisationer
Distrikt
Lokalavdelningar
Våra aktiviteter
Tillfälle
Aktivitet
Plats
Datum