Navigering:

De Ungas Kyrkomöte/De Ungas Kyrkomöte 2012

Presentation - Tillfälle
Så var det då äntligen dags att anmäla sig till De Ungas Kyrkomöte 2012. Detta är en viktig samlingsplats för att berätta för Svenska kyrkan vad barn och unga tycker om många av de frågor som ska behandlas på höstens kyrkomöte.

Det som är extra roligt att berätta är att det under det senaste året har blivit ännu tydligare att Svenska kyrkan bryr sig om vad vi tycker! På det förra kyrkomötet lades en motion fram som ville ge förbundsstyrelsen möjligheten att närvara, yttra sig och ge förslag i kyrkomötet. Även om den inte gick igenom visar den att våra åsikter är viktiga. Svenska kyrkan har också tillsammans med oss börjat planera hur de kan vara med och anordna De Ungas Kyrkomöte i framtiden!

Precis som 2010 så kommer vi i år att använda oss av Svenska kyrkans videokonferenssystem. Det betyder att vi inte kommer samla alla deltagare på samma plats, utan på inte mindre än sex olika ställen i landet. Vår tanke med detta är dels att visa Svenska kyrkan ett annat sätt att arbeta kyrkopolitiskt och dels att erbjuda en smidig lösning för deltagarna vid De Ungas Kyrkomöte. Vår förhoppning är att det hela fungerar väl och vi kommer givetvis att lägga stor vikt på just detta med videokonferensdelen i utvärderingen av De Ungas Kyrkomöte.
De Ungas Kyrkomöte är bara början. Efter det att vi har knåpat ihop motionssvar till kyrkomötets motioner, börjar det stora påverkansarbetet. Förbundsstyrelsen kommer att finnas på plats på kyrkomötet i Uppsala under både den första och andra veckan för att försöka visa vad Svenska Kyrkan Unga tycker och du är såklart också välkommen att hjälpa till på plats.

Men du fyller en minst lika viktig funktion om du väljer att stanna hemma. Genom att berätta om De Ungas Kyrkomöte, visa våra motionssvar och berätta varför just det där beslutet påverkar barn och unga, uppmärksammar du kyrkopolitiker på något mycket viktigt: Vi är unga, vi är många och vi har en åsikt.

Välkommen!

Allmän information

Dag och tid
2012-08-25 10:00
Plats
Ansvarig
Johan Garde
Endast för medlemmar
Nej
Anmälan
Ja
Första anmälningsdag
2012-05-17
Antal platser
75
Antal anmälda (hittills)
35

Du kan inte anmäla dig till den här aktiviteten nu. Jämför med informationen om första och sista anmälningsdag ovan. Alternativt har den redan fullt med anmälda, vilket också syns ovan.