Navigering:

Familjedag på Lakengård

Presentation
Dagen erbjuder barn mellan 0-12 år olika aktiviteter som träffa och mata djuren, åka traktor och vagn, skattjakt, tur med häst och vagn.
För föräldrar finns det vårbruksdag att vara med på och tävla i precisionskörning med häst och vagn.

Du som har deltagit på församlingens verksamhet under höst- och vårtermin i antingen Småbarnsrytmik i Sunnemo, Öppenförskola i Råda, musik med skolan i Råda, Buskul i Sunnemo, barnkören i Sunnemo och barnkören i Råda är välkommen att ta med din familj och följa med på familjedag helt GRATIS, Norra Råda-Sunnemo församling betalar.
Har du inte deltagit på någon av våra aktiviteter, men vill följa med ändå tillsammans med din familj kostar det 100 kr/barn och 35 kr/vuxen.

Anmäl dig och din familj till Hanna på 070-965 44 61 eller hanna.isaksson@svenskakyrkan.se
Sista anmälningsdag är den 19 maj, vi har ett visst antal platser så anmäl dig så fort så möjligt.

För att du ska kunna anmäla dig till en aktivitet behöver du vara inloggad. Du kan se i listan ovan om aktiviteten kräver anmälan.

Tillfällen
Dag
Tillfälle
Plats
TillfällePris
Anmälan
Sista anmälningsdag

Allmän information

Kontaktperson
Arrangör
Aktivitetstyp
Barn
Baspris
(kan tillkomma avgifter för tillfällen och ev tillval)
0.00:-
Endast för medlemmar
Nej
Anmälan
Nej

Aktivitetens filer

Fil

Storlek