Navigering:

TAG:N/TAG:N 2016

Presentation - Tillfälle
Innan TAG:N så fanns Mittpunkt och Tyngdpunkt. Mittpunkt arrangerades vartannat år av Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga, medan Tyngdpunkt arrangerades åren däremellan.

Tanken med Mittpunkt var att lägret skulle vara en efterlängtad mötesplats som inspirerade till att växa i tro. Ett annat av lägrets syften var att visa på kyrkans mångfald genom ett brett utbud med allt från körsång och måleri till teater och mediaverkstad. Det sista Mittpunkt var år 2015.

Tyngdpunkt var ett läger som liknade Mittpunkt men tänkt att ta in färre deltagare, som fick fördjupa sig i olika ämnen . Det sista Tyngdpunkt var år 2014.

På styrelsemötet som Distriktsstyrelsen hade den 14 november 2015 så började vi prata om höstlovets framtid. Vi gjorde en tankekarta samt att vi listade nackdelar och fördelar för att kunna ta med och tänka på från de tidigare lägret. Vi gjorde även en lista med nya idéer och förbättringar. Sedan togs beslutet att lägret skulle heta TAG:N vilket står för Tro, Ansvar, Gemenskap och Nytänkande. Så gick det till när TAG:N skapades. Det första TAG:N-lägret hålls år 2016.

Allmän information

Dag och tid
2016-10-30 15:00
Aktivitet
Plats
Sävar
Ansvarig
Simon Lundgren
Endast för medlemmar
Nej
Anmälan
Ja
Första anmälningsdag
2016-07-22
Antal platser
120
Antal anmälda (hittills)
0

Du kan inte anmäla dig till den här aktiviteten nu. Jämför med informationen om första och sista anmälningsdag ovan. Alternativt har den redan fullt med anmälda, vilket också syns ovan.