Navigering:

FAQ om Personuppgiftslagen (PUL)

Samtycke till behandling av personuppgifter på Svenska Kyrkans Ungas Medlemssidor 

Ändamål

Registrets ändamål är att hantera medlemsuppgifter och administrera anmälningar till våra arrangemang. Du som enskild medlem kan kontrollera och uppdatera egna personuppgifter och intresseområden. Detta kommer att möjliggöra en effektiv intern kommunikation mellan medlemmar, ledare och funktionärer, såväl fysisk som elektronisk.

Samtycke lämnas

  • du kan själv kontrollera och uppdatera dina personuppgifter och intresseområden
  • du får elektroniska meddelanden om aktiviteter, medlemsförmåner och annan verksamhet som har koppling till din intresseregistrering
  • du ger också ditt distrikt och förbundet ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för att möjliggöra utskick i form av till exempel brev/mejl.

Vad säger personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen handlar främst om hanteringen av alla personliga uppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer och personnummer och hur de får hanteras. I lagen beskrivs några grundläggande krav:

  • den som uppgifterna handlar om måste ge sitt godkännande (samtycke)
  • när samtycket ges ska det finnas information om vad uppgifterna ska användas till (”vi behöver veta vilka som är medlemmar i Svenska Kyrkans Unga, vi använder uppgifterna för att skicka information, sammanställa uppgifter kring medlemsantal och åldersfördelning”).

Du ska också i förväg ska veta vilka uppgifter vi kommer att spara om dig - och vad vi tänker använda uppgifterna till. 

Finns det någon åldersgräns enligt PuL?

Nej, det finns inte någon åldersgräns i PuL för när en person kan samtycka till att hans eller hennes personuppgifter behandlas.
En person som kan förstå informationen om vad en behandling innebär kan också lämna ett samtycke enligt PuL. Är man för liten för att förstå får istället målsman säga ja. Frågan om en person förstår innebörden av informationen måste bedömas från fall till fall.

Behöver Svenska Kyrkans Unga ha tillstånd för medlemsregistret?

Nej. Ett medlemsregister som det här kräver inga tillstånd eller ens anmälan till Datainspektionen.
PuL beskriver istället vad vi får göra och vad vi inte får göra. Att ha ett register över alla medlemmar behövs ju av olika anledningar. Bland annat får vi statsbidrag beroende av antal medlemmar som är mellan sex och 25 år. Då måste vi på ett säkert sätt kunna bevisa att medlemsantal och ålder stämmer. Tidigare fanns det medlemslistor i alla lokalavdelningar som sedan var underlag vid medlemsrapportering till förbundet. De medlemslistorna faller också under PuL.

Vilka uppgifter sparas om dig?

Obligatoriska uppgifter är:
Namn, personnummer och adress

Frivilliga uppgifter är:
Telefonnummer, beskrivning om dig själv och bild

Du kan också välja om du vill att andra medlemmar ska kunna se din profil

Hur länge sparas uppgifterna?
De sparas så länge våra bidragsgivare säger att de ska ha möjlighet att i efterhand kontrollera våra medlemsuppgifter. För närvarande betyder det fem år.

Får man spara personnummer som Svenska Kyrkans Unga gör?

Ja, det får man. Enligt PuL är inte personnummer någon känslig personuppgift.
Personnumret finns för att förhindra dubbelt medlemskap och, så gott som möjligt, säkerställa att den som lagt in sig som medlem är en faktisk person. Det är bara de som har registeransvar som kan se medlemmarnas personnummer. 

Kan jag vara medlem om jag inte ger mitt medgivande?

Nej, det går inte. Vi kan inte fullfölja vårt ansvar i förhållande till dig som medlem om vi inte får ha några uppgifter sparade om dig. Du kan inte få information och kommer inte att räknas med som medlem i olika sammanställningar.

Rätt till registerutdrag och korrigering av felaktigheter

Ett annat krav i lagen är att man ska kunna ta reda på vilka personuppgifter som finns lagrade - att ansöka om ett registerutdrag. Då ska den som har registret berätta om det finns några lagrade uppgifter om personen. Finns det det ska man också göra ett utdrag av alla uppgifter. Det bör inte ta mer än en månad från ansökan om registerutdrag till dess den som ansökt fått sitt svar.

  • Ansökan ska vara undertecknad och i original. Därför måste den skickas per post till Svenska Kyrkans Unga, Medlemssidorna, 751 70 Uppsala. Glöm inte din adress.
  • Det är gratis att få ett registerutdrag per år.

Upptäcker du något fel är vi skyldiga att rätta detta efter påpekande. Men kom ihåg att dina personliga uppgifter på Medlemssidorna kan du ändra och rätta själv.

Rätt att begära att uppgifterna ska raderas

Du har rätt att få de uppgifter som är knutna till dig raderade. Om du gör det upphör samtidigt ditt medlemskap i Svenska Kyrkans Unga (se tidigare i texten).

Hur länge sparas uppgifterna?

De sparas så länge våra bidragsgivare säger att de ska ha möjlighet att i efterhand kontrollera våra medlemsuppgifter. För närvarande betyder det fem år.

Vem är Personuppgiftsansvarig för Medlemssidorna?

Det är Svenska Kyrkans Ungas förbund som är personuppgiftsansvarig.
Den som är registeransvarig i lokalavdelningen har möjlighet och rätt registrera medlemmar och att ändra uppgifter för medlemmarna i sin lokalavdelning
Den som är registeransvarig/administratör i distriktet har möjlighet och rätt registrera medlemmar och att ändra uppgifter för medlemmarna i sitt distrikt
Den som är administratör i riksförbundet har möjlighet och rätt registrera medlemmar och att ändra uppgifter för medlemmarna i förbundet
För att någon av dessa ska ha rätt att registrera ditt medlemskap måste du medge det skriftligt!
Upplever du att något hanterats fel ska du genast ta kontakt med förbundet: 018-640 640.
 

 

Mer om PuL

Det finns mycket material om PuL på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se

 

Sidan uppdaterades 2012-11-14/SC